Paleoseismicity of Sweden
a novel paradigm
av
Nils-Axel Mörner

ISBN-91-631-4072-1
Ny bok ger besked om Sveriges s.k. ”stabilitet”
För 10,000 år sedan, då landhöjningen var som störst (1,4–0,4 mm per dygn!!), var Sverige ett så hög-seismiskt område, att här troligen förekom fler och större jordbävningar än i något område på jorden idag. Detta är en omtumlande slutsats, som man tvingas dra av det fältmaterial, som vi under en lång rad år tagit fram vid enheten för Paleogeofysik & Geodynamik vid Stockholms Universitet (i samarbete med experter från en rad andra länder).
Hela vårt dokumentationsmaterial finns nu samlat i en ny bok omfattande 320 sidor och 280 illustrationer i färg, tryckt som ett bidrag till INQUA kongressen i juli 2003 från dess sub-kommision för Paleoseismologi.
Denna bok torde vara av mycket stort värde för forskning och undervisning i kvartärgeologi, naturgeografi, sedimentologi, arkeologi, geofysik, bergmekanik, mm.
Den torde även vara ”ett måste ha” för alla som har intresse och relation till den stora frågan om hur vårt kärnbränsleavfall egentligen bör förvaras och hur miljöhänsyn bör utövas; d.v.s. hela kärnkraftsetablissemanget, alla olika motståndsorganisationer, rådvilla, miljövänner, åtminstone några politiker samt ansvarskännande beslutsfattare.
Boken kan rekvireras via författaren eller hämtas direkt vid P&G-enheten.
Boken kostar 40 Euro eller 360 SEK (+ porto)
Nils-Axel Mörner, Paleogeofysik & Geodynamik, Kräftriket 24, Stockholms Universitet
Tel. 08-164671, Fax. 08-164675, Email: morner@pog.su.se

 

 

Earth Reology, Isostasy and Eustasy, 1980.
This 599 pages book, printed by John Wiley & Sons, is the proceedings of an international symposium held in Stockholm in 1977 as a part of the Geodynamics Project, and is also Scientific Report No. 49 of this project. It represents a milestone in geodynamics.

 

 

Climatic Changes on a Yearly to Millennial Basis, 1984.
This 667 pages book, printed by Reidel Publ. Co, is the proceedings of the Second Nordic Symposium on Climatic Changes and related Problems held in Stockholm in 1983. It represents much of a paradigm shift in identifying regionality rather than globality of short-term climatic changes.

 

 

The Sweden Excursion, May 1999
In May 1999, Mörner & co-workers lead an international excursion through Sweden; from Umeå in the north to Båstad in the south, i.e. from the center of uplift (some 830 m) to the periphery of uplift where the isostatic and eustatic components can be isolated, recorded and tested. 40 specialists from abroad participated.

 

 

TNKK kurskompendier 1994-2000.
Våra årliga kurser i "Tvärvetenskaplig Natur och Kultur Kunskap" (TNKK) i Åkers Bergslag har blivit mycket uppskattade. Mängder av kortare exkursioner, utflyckter och föredrag har följt under rubriker som "Kunskapens Lavin och Själens Motionsslinga". Kurserna kan även ses som tester av en ny pedagogik.

 

 

The INQUA Neotectonics Bulletin, Nos 1-19, 1978-1996.
In 1978, Mörner started the issuing of an annual Bulletin of the INQUA Neotectonics Commission. Up to its ending in 1996, 19 numbers have been published covering a total of 1650 pages. In this series, much of the novellities in general neotectonics, coastal stability, geoid deformation, paleoseismicity, nuclear waste handling, etc. have been presented.

 

 

I Havets Ljus, 1998.
Mörner har varit aktiv vid Mjellby Konstgård utanför Halmstad med utställningar, kataloger och "surrealistiska konstexkursioner". Utställningskatalogen "I Havets Ljus" ger en inblick i livet bakom "Söndrumskolonin" och skapandets villkor.


Ur: I Havets Ljus
Om skaparkraften och dragningskraften just till Söndrum.

 

 

Ändå rör den sig, 1995.
1995 höll Mörner och Kvamsdal en 2-dagars kurs i "Slagrutan som instrument förr och nu" (inom universitetets utbud inom "sommaruniversitetet"). Det blev en stor framgång och följdes av nya kurser. Då vaknade universitetet och ropade; "förtroendeskadlig verksamhet". Som svar på detta skrev Mörner boken "Ändå rör den sig", vilken framlades vid ett stort endagarssymposium i Sveasalen vid Stockholms Universitet. Det är nu en smått klassisk bok.

 

 

Kunskapens Vattendrag, 2000
Låt Nils - Axel Mörner på Solberga Geo Center guida er på Marviksleden. Du kommer snart att upptäcka att du inte bara färdas i en underskön natur utan också i en hyperintressant miljö där det har hänt så mycket historiskt intressant på 10 500 år. Här får du en chans att upptäcka fragmenten av vårt lands natur- och kulturutveckling. Utgåvan finns både på svenska och engelska.

SUPRA BLEEKER WOMEN,SUPREME X NIKE AIR MAX 98 SHOES,TIMBERLAND 6 INCH BOOTS HERREN,TIMBERLAND 6 INCH BOOTS,TIMBERLAND 8 INCH BOOTS MEN,TIMBERLAND CHUKKA BOOTS